Kundtjänst

Rapide AB
Oppundavägen 62
64137 Katrineholm

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Rapide om du funderar över något - vad det än gäller!

Du kontaktar oss via vår mailadress kundtjanst@rapideforbrows.se

Behöver du teknisk support rörande bokningar hör av dig till: hello@beautybook.se

Vi har som målsättning att svara på ditt mail inom 2 arbetsdagar.

Bokningar, avbokningar och ombokningar gör du enklast via Min Sida om du bokat online. Personlig service hänvisar vi så långt det är möjligt till aktuell Brow Bar. Kontaktuppgifter hittar du här.

 

 

Frågor & Svar

Hur bokar jag en tid hos Rapide?

Det finns flera sätt att boka tid hos oss! Vår onlinebokning är det mest effektiva sättet då denna tjänst är öppen dygnet runt och gäller Rapides samtliga frans- och brynbarer. Om du föredrar att ringa finns naturligtvis den möjligheten - kontaktuppgifter till våra salonger hittar du här. Bokning via mejl till din brynbar är endast giltig när en stylist bekräftar din önskning, annars kan du tyvärr aldrig räkna med att din tid är bokad.

 

Jag kan inte komma på min bokade tid, hur gör jag nu?

Om du får förhinder och vill avboka din tid måste du kontakta den Rapide-salong som du är inbokad på via e-post. Detta ska senast 12 timmar innan behandling. Om avbokningen görs senare eller inte alls debiteras 100% av behandlingspriset. Den mejladress du behöver för att kontakta din brynbar och göra din avbokning hittar du här. Lycka till!

 

Har ni någon åldersgräns för era behandlingar?

Är du under 16 år är du naturligtvis välkommen som kund men då måste vi ha målsmans tillstånd för ditt besök. Detta tillstånd lämnas vid tidsbokning eller genom att din målsman följer med vid ditt Rapide-besök. 

 

Kan man köpa presentkort hos Rapide?

Presentkort är det perfekta gåvan och kan köpas och användas på samtliga brynbarer med undantag av NK Göteborg, NK Stockholm samt Åhléns. Presentkorten är giltiga ett år från inköpsdatum.

 

Är det samma prislista som gäller på Rapides samtliga frans- och brynbarer?

Vi erbjuder samma priser på samtliga brynbarer.

 

Jag tycker att jag inte har någon bra form på mina ögonbryn, vad gör jag?

Det finns flera olika sätt att komma tillrätta med ögonbrynsformen! Vår behandling Classic Brows är till för att forma brynen med hjälp av trådning och även få brynen stylade! Vill du även definiera brynen ytterligare med färg väljer du Luxe Brows - formning genom trådning, styling + brynfärg.

För att få känslan av tätare bryn med snygg form kan du istället välja Bold Brows - en behandling där semi permanent färg skulpterar och markerar dina ögonbryn.

Svårt att välja!? Ta gärna hjälp av våra professionella stylister för att hitta den rätta behandlingen för dig!

 
 

Kontakta oss

Har du ännu inte hittat svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss genom formuläret nedan. Vi besvarar din fråga så snart vi hinner!

Rapides Integritetspolicy

Ladda hem PDF.

Rapide AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar ett säkert dataskydd. Vi säljer t.ex. aldrig sälja dina personuppgifter till andra. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskrive dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du kan alltid kontakta oss vid eventuella frågor

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all form av information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Vi behöver samla in uppgifter olika personuppgifter och behandla dessa dels av rättsliga skäl men också för att kunna ge våra kunder bästa möjliga service.. Vi måste kunna svara på varför vi samlar in uppgifter, dvs vilket ändamål de är till för.

Ansvarig för insamlade uppgifter

Rapide AB, org.nr 556938-0727, Oppundavägen 62, 641 37 Katrineholm

 

Vilka personuppgifter samlas in och varför (ändamål)

Ändamål                    Typ av behandling av uppgift        Insamlad personuppgift

Köp av produkter         Leverans av varor                           Namn

                                                                                     Personnummer

                                                                                     Kontaktuppgifter

                                                                                     Betalningshistorik

                                                                                     Kreditupplysning

                                                                                     Köpinformation

All denna information hanteras av Klarna.

Laglig grund                           Fullgörande av köpeavtalet

Lagringsperiod  36 månader pga kunna hantera reklamationer och garantier

 

Ändamål                   Typ av behandling av uppgift        Insamlad personuppgift

Bokningar av              Mottagande av bokningar               Namn
behandling                 om- och avbokningar                      Mobilnummer

                                 Utskick av bokningsbekräftelse Mailaress

Utskick av erbjudande via mail/sms Bokad tjänst

Geografisk position

Laglig grund               Fullgörande av tjänsteavtalet och för en ökad användarupplevelse.

Lagringsperiod  Personuppgifter som inhämtas i samband med registrering eller bokning sparas i max 24 månader efter registrering eller kundens senaste bokning. Geografisk position sparas i 24 timmar efter godkännanden från kunden.  

 

 

Ändamål                    Typ av behandling av uppgift        Insamlad personuppgift

Hantering av kund-       Kommunikation kring ev frågor        Namn

service ärenden           gällande kundservice via telefon,    Kontaktuppgifter

                                 digitala kanaler.                            Korrespondens

                                 Utredning av klagomål och support Köptillfälle, ställe, tidpunkt

Laglig grund               Berättigat intresse. Nödvändig för att kunna ge kunden service

Lagringsperiod  Tills ärendet avslutats

 

Uppgifter som samlas in till vår kundklubb BrowClub

Ändamål                     Typ av behandling av uppgift        Insamlad personuppgift

Administration av          Korrekta uppgifter för att skicka       Namn

medlemskap                ut erbjudande                                Mobilnummer

                                                                                     Mejladress (frivilligt)

                                                                                     Födelsedag (frivilligt)

                                                                                     Besökshistorik

Hantering av bonus-      Registrering och beräkning av poäng

Poäng                         Kommunikation kring bonus

                                  Överföring av bonus vid köp

 

Laglig grund               Fullgörande av avtal om medlemskap

Lagringsperiod  Tills kunden vill säga upp eller 1 år efter senaste besök.                                                                             

 

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Transporter (logistikföretag och speditörer).

2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

3) Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).

4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller lojalitetsprogrammets medlemsvillkor). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).

3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Du ka när som helst begära att få tillgång till uppgifterna vi samlat in

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Du som är medlem hos Rapide AB kan kontakta oss och begära ändring av uppgifter.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig. Mejla till hello@beautybook.se och begär att alla uppgifter ska raderas.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål): Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder. Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler

Hur skyddas dina personuppgifter?

 Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.